5 spørgsmål vi har hørt før


Hvad er en digital signatur?

Populært sagt er en digital signatur en elektronisk udgave af ens personlige underskrift. Teknisk set er der tale om en beregnet værdi, som fremkommer ved at kombinere data med ens private nøgle. Måden den digitale signatur er konstrueret på gør, at den kan bruges til at sikre autenticitet og integritet – dvs. modtager af data, der er påhæftet en digital signatur, kan anvende den digitale signatur til at overbevise sig om afsenders og datas ægthed.

Hvad er en sikker mail?

Ved begrebet en sikker mail forstås en mail, hvis indhold er krypteret og/eller digitalt signeret, og som sendes til og fra sikre postkasser.

Hvad er en sikker postkasse?

Ved begrebet en sikker postkasse forstås en mail-adresse med tilhørende certifikat og krypteringsnøgler. Et typisk eksempel på en sikker postkasse kunne være mail-adressen sikkerpost@sepo.dk – dvs. en fælles-postkasse hørende til en afdeling, hvortil der er blevet udstedt et certifikat.

Hvem kan man sende sikre mails til?

En mail der kun er digitalt signeret (dvs. ikke krypteret) kan læses af alle, så den kan sendes til alle. En mail der er krypteret kan kun læses af den modtager, hvis nøgle er blevet anvendt til at kryptere mailen med. Det er således kun muligt at sende krypterede mails til modtagere, der har en krypteringsnøgle. I Danmark kan man finde og hente modtagerens krypteringsnøgle på certifikat.dk.

Hvad er OCES?

Den fælles offentlig standard for certifikater er en af hjørnestenene i infrastrukturen til digital signatur. Standarden hedder OCES, Offentlige Certifikater til Elektronisk Service. OCES blev udarbejdet for at skabe en type certifikater, der var lettere og hurtigere at udbrede end de kvalificerede certifikater, der fandtes på området. Samtidig var hensigten at undgå, at mange konkurrerende standarder skabte samspilsproblemer for brugerne og for de offentlige systemer. Det er lykkedes med digital signatur og NemID. Certifikaternes indhold og kravene til, hvordan certificeringscentrene skal håndtere dem, er fastlagt i en certifikatpolitik. Denne vejledning uddyber baggrunden for OCES, indholdet i standarden og hovedlinierne i den omfattende certifikatpolitik, der ligger til grund (kilde: digitalsignatur.dk)

Har du spørgsmål til SEPO?

Bliv ringet op

Når du udfylder formularen, accepterer du samtidig {gdpr1}

keyboard_arrow_up